CIB Vlaanderen - voluit Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen - vertegenwoordigt de Vlaamse vastgoedsector. CIB telt meer dan 3.000 leden,. Naast vastgoedmakelaars vinden ook vastgoedbeheerders, -promotoren en -experten onderdak bij CIB Vlaanderen.

CIB Vlaanderen informeert zijn leden via diverse kanalen zoals digitale nieuwsbrieven, de website, sociale media én de twee vaktijdschriften Vastgoedflitsen en CIB info.

Vastgoedflitsen verschijnt wekelijks en richt zich tot leden die op de hoogte willen blijven van de vastgoedactualiteit, de opleidingen in de vastgoedsector en van de snel veranderende wetgeving.

CIB info verschijnt driemaandelijks met eerder thematische artikels en reportages over de vastgoedsector en richt zich tot een breder publiek.

Welke rol speelt Mirto?

Nieuwe look en feel

Zowel voor Vastgoedflitsen als CIB info werd door het lay-outteam van Mirto een nieuw basisstramien ontworpen dat nauwer aansloot bij de huisstijl van CIB Vlaanderen. Voor CIB-info werd gezocht naar een nieuw formaat en koos CIB voor een stijlvoller papier. Dit op advies van de commerciële dienst van Mirto.

Opmaak ,druk en verzending op één plaats

CIB koos voor Mirto om diverse redenen. Doorslaggevend was dat alle stappen van de productie op dezelfde locatie gebeuren en er kort op de bal kan gespeeld worden door een vlotte interactie.

Vastgoedflitsen wordt op vrijdag en maandag gelay-out, op dinsdag wordt er gedrukt en afgewerkt.

Op woensdagochtend wordt een adresetiket toegevoegd en op woensdagnamiddag worden de tijdschriften geleverd bij het postsorteercentrum van Gent X.

Dit is een voorbeeld van efficiëntie en zorgt dat CIB snel kan informeren op recente nieuwsfeiten of tendensen.

Kwaliteit

CIB Vlaanderen richt zich naar een professioneel publiek dat kwaliteit, zowel vormelijk als inhoudelijk, weet te waarderen. Beide tijdschriften worden op de H-UV offsetpers gedrukt. H-UV-druk garandeert 100% droging en zorgt tevens voor een scherpe en kleurrijke drukkwaliteit. Dit uit zich vooral in de goede weergave van de professionele foto’s die in de reportages van CIB info worden gebruikt.

Schermafbeelding 2020 09 16 om 09 25 20
Kort op de bal spelen, een vlot contact, bereikbaarheid en beschikbaarheid, flexibiliteit en meedenken met de klant. Het zijn aspecten die voor een beroepsorganisatie als CIB Vlaanderen bijzonder belangrijk zijn en die we ook bij Mirto teruggevonden hebben. De klik was er vanaf het eerste moment en nadien zijn we alleen nog maar sterker naar elkaar toegegroeid. Nadat we elkaar gevonden hebben, zijn we alleen nog maar sterker naar elkaar toegegroeid.